Home

                                                           

                                                                                               

Twee Bruine Ogen.

Als twee bruine ogen je vragen,
Help me ,want ik voel me niet zo fijn.
Mag je dan ,omdat je voelt, dit is het einde...
Ego´stisch zijn?
Als je van de dokter hoort,
dit komt nooit meer goed.
En hij krijgt steeds meer pijn.
Mag je dan ,omdat je hem niet wilt missen...
Ego´stisch zijn?
Als twee lieve bruine ogen zich sluiten gaan.
Voorgoed en je zonder hem naar huis toe moet.
Met de riem in je hand en een hart vol pijn.
Dan probeer je jezelf te overtuigen,
dit was het beste.
Ik mocht niet Ego´stisch zijn.
2 1/2 jaren was hij bij ons,
elke dag samen was een feest.
En in al die fijne jaren Is hij zelf niet een keer...
EGO¤STISCH

Chico is dood. Een traan ontsprong mijne oogen,
Toen hij de zijne sloot;
Ik schaam mij niet: ik ben bewogen:
Chico is dood.

Hij hing me aan 't lijf; hij kleefde me aan de kleeren.
Hij kwispelde aan mijn zij';
Nog stervend sloeg hij menig keeren
Het brekend oog op mij.

Hoe dikwijls lag hij naast mij op de zoden
Aan gindschen eik, als ik, de stad
In 't vreedzaam avontuur ontvloden,
Te peinzen en te mijmren zat!

'k Wil aan dien eik voor hem een grafterp stichten
Hij heeft die eer verdiend.
Beschijnt hem minzaam, hemellichten!
Hij was mijn trouwste vriend.